Flaschen Flaschen2

Všechny naše služby jsme pro Vás sdružili pod jednou střechou a proto Vám můžeme u nás nabídnout následující:

Jakožto komplexní provoz Vám společnost Trassl Polymer Solutions nabízí vzájemně sladěné výrobní procesy, které Vám zaručí optimální výsledky průběhu projektu a kvalitu produktů. Díky našim flexibilním procesům můžeme rychle a v termínu splnit i zvláštní přání a dodat speciální vyhotovení. Rozpětí možných objemů nádob sahá od 10 ml po 30 litrů, podle formy nádoby a upínacích rozměrů strojů. Všechny formy jsou plánovány pomocí nejmodernějšího konstrukčního softwaru. Využití nástroje SolidWorks zaručuje optimální počet rozhraní pro výměnu dat s malou ztrátou při přenosu. Díky tomu Vám také můžeme poskytnout vizualizaci s podporou softwaru. Jako dodatečnou službu Vám prostřednictvím externích partnerů můžeme pro první vizuální ovzorkování nabídnout skutečné 3D modely ve zpracování frézou nebo 3D tiskem.